Velkommen til Ryfylke - ein mangfaldig og ekte region

Kulturelle inspirasjonssamlingar

Kulturelle inspirasjonssamlingar

Felles kultursatsing i Ryfylke” er eit forprosjekt som skal synleggjera kulturen og kulturengasjementet i Ryfylke. Fokuset er å styrka kulturlivet og kulturnæringane, finna nye arenaer for utøving og samspel, samt auka kompetansen for både amatørar og profesjonelle. Føremåleter at arbeidet munnar ut i eit hovudprosjekt frå 2015, som løftar fram ryfylkekulturen gjennom aktivitetar, samlingar, samarbeid ogopplevingar. Prosjektet er støtta av Rogaland Fylkeskommune og Ryfylkefondet. I august blir...

Les meir

Zipline ved Preikestolen

Zipline ved Preikestolen

Det som må vera ei av dei tøffaste zipline-opplevingane i Norge finn du i Ryfylke! Ved Preikestolen fjellstue kan du kasta deg ut i naturen kobla til ein stålwire med ein sele. Spektakulært, spanande og steintøft! Dersom du trur dette er noko for deg, gå inn på denne lenkja og finn all informasjonen du treng!

Les meir

Nytt frå Ryfylkealliansen

Nytt frå Ryfylkealliansen

Det er ingen grunn til å kjeda seg i sommar. Både i Sauda, Suldal og på Jørpeland har det allerede vore store arrangement. Her er ein liten oversikt over andre ting som skjer i regionen vår framover:  I Suldal kommune skjer det mykje. På denne lenkja finn du aktivitetane som går føre seg der i sommar.  På Finnøy skjer det også litt av kvart...

Les meir
Finnøy Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda

 

Ryfylkealliansen - Sande næringsbygg - 4130 Hjelmeland. Nettstaden er levert av Norsk Plan as.