Velkommen til Ryfylke - ein mangfaldig og ekte region

Kraftfullt, kulturelt og kulinarisk årsmøte

Kraftfullt, kulturelt og kulinarisk årsmøte

Du blei både mett av inntrykk og mat under Ryfylkealliansen sitt årsmøte i Sauda 10. april. Deltakarane blei imponerte både av kunstnarbustaden Tinghaug, den utsøkte ryfylkelunsjen på Kløver og kraftanlegga til Saudefaldene. Engasjement for notid og framtid var dessutan upåklageleg. Ryfylkealliansen sitt årsmøte samla i år vel 35 personar. Samlinga var tredelt, der første delen var lagt til Tinghaug. Tinghaug ruvar...

Les meir

Rymat – matsnacks frå Ryfylke

Rymat – matsnacks frå Ryfylke

  Visste du at den store matsatsinga i Ryfylke kallast Rymat? Rymat er eit produsentnettverk av matverksemder. Alle medlemene er med i Ryfylkealliansen, ja Rymat er sjølve flaggskipet på matsatsing i Ryfylke. Men, kven er med i Rymat og kva produserer dei ulike medlemene? Gå inn her og les meir om kva du kan nyta av godsaker frå Ryfylke. Dessutan vil du finna mykje...

Les meir

Sanger om Norge - Frå Sauda

Sanger om Norge - Frå Sauda

På sin tur rundt i Norge for å oppspora artistar på stadar dei er knytte til, tok Tore Strømøy i programmet som vart sendt 13. april turen til Reidar Brendeland i Sauda. Her får me høyra Reidar - vel så godt kjent som Vestlandsfanden - sine tankar rundt musikken han har reist rundt med i 30 år. Her er programmet: http://tv.nrk.no/serie/sanger-om-norge/dmpf71710513/sesong-1/episode-5

Les meir
Finnøy Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda

 

Ryfylkealliansen - Sande næringsbygg - 4130 Hjelmeland. Nettstaden er levert av Norsk Plan as.