Velkommen til Ryfylke - ein mangfaldig og ekte region

Gratulerer til juletreprodusent Olav Ravnås

Gratulerer til juletreprodusent Olav Ravnås

Olav Ravnås har Norges flottaste juletre 2015! Det blei klart i går kveld kl 17.30, etter at både folkejuyryen og fagjuryen hadde fått sagt sitt. Gratulerer til Olav! Vinnartreet er ei 10 år gamal fjelledelgran.Les meir i NRK Rogaland si nettsak! Og sjå reportasje frå finalen her! (ca 3 min og 20 sek ut i sendinga)

Les meir

Ryfylkealliansen er liv laga

Ryfylkealliansen er liv laga

Medlemene er nøgde, ryfylkeidentiteten lever og nå trengst det større fokus på ekstern marknadsføring. Det er nokre av dei viktigaste konklusjonane etter ei spørjeundersøking blant medlemene i Ryfylkealliansen. I haust har professor Reidar J. Mykletun ved Universitetet i Stavanger kartlagt meiningar blant medlemer i Ryfylkealliansen. Under Arena Ryfylke 19. november blei resultata lagt fram. 61 prosent av medlemene svarte på undersøkinga,...

Les meir
Finnøy Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda

 

Ryfylkealliansen - Sande næringsbygg - 4130 Hjelmeland. Nettstaden er levert av Filter AS