Årets kulturkommune i Rogaland

...er Suldal kommune!

Suldal er for andre gong kåra til Årets kulturkommune. Forrige gong var i 2007.
I grunngjevinga frå juryen står det:

"Denne kommunens kulturarbeid foregår både i egen regi men også i samarbeid med frivillige, næringsliv og med andre kommuner. Selv om kommunen har et relativt lavt innbyggertall har kommunen, gjennom mange år, satset på kultur for å sikre innbyggerne kvalitet, mangfold og variasjon. Juryens inntrykk er at kommunen arbeider bevisst og langsiktig for å utvikle samarbeid og koordinering av felles ressurser mellom kommunen og private og mellom næring og kunst- og kulturutøving for å skape et helhetlig lokalt kulturfelt."

Ryfylkealliansen gratulerer med prisen! Og ventar i spenning på om Suldal blir kåra til Årets kulturkommune i Norge! Det svaret får me i august.

Biletet er henta frå www.suldal.kommune.no og er frå oppsetnaden "Syng Elvestraum" som blei trekt fram av juryen som noko av det flotte Suldal kommune har fått til.