Fiberprosjektet

Ryfylke IKS arbeider aktivt med tilrettelegging for fiber og datasenter i Ryfylke. Me hadde nyleg stortingsbenken frå Rogaland på vitjing der fibersaka var hovudtema.

Det skjer mykje på fiber og datasenterfronten for tida. Fleire har fått augene opp for potensialet og tek del i utforminga av vilkåra for etablering av datasenter i Norge. Her er nokre linkar med meir informasjon:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=65716

http://ryfylke.no/artikler/norge-er-europas-digitale-utpost

http://www.cw.no/artikkel/telekom/ekomplan-forst-til-hosten

============================================

Fiber til Ryfylke og datasenter var hovudtema på møtet på Sand 25 april 2016. Suldalsposten hadde denne reportasjen frå samlinga.