Bli sertifisert Ryfylkevert du også

Bli med på HEI-kurs på Hjelmeland 20.april!

HEI er eit formidlings - og vertskapskurs i regi av Ryfylkealliansen med fokus på positiv formidling, salg, kjennskap til eigen region, kultur og ryfylkelynne. Kurset vil passa for alle i både offentleg og privat verksemd der ein har behov for å bli høyrt og forstått.

Dersom du ikkje har høve til å delta på kurset 20.april, sjå vedlegget"Generell invitasjon til HEI". Få så med deg nokon og arranger HEI-kurs der du bur!