Boklansering: Ryfylke - 50 år med samarbeid

Nå kjem boka som tek føre seg historia om det interkommunale samarbeidet som formelt vart innleia den 22. november 1966 då Ryfylke interkommunale samarbeidsnemnd vart stifta.

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunar i Ryfylke har på sitt meste vore blant dei åtte kommunane som i 1966 vart definert som kommunane i Ryfylkeregionen; Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand. Føremålet med samarbeidet har alltid vore kommunane sitt bidrag i arbeid for eit Ryfylke i vekst og utvikling. Vegbygging, telekommunikasjon, næringsutvikling, marknadsføring og mykje mykje meir er døme på engasjement i dette samarbeidet gjennom desse 50 åra.

Jone Laugaland avsluttar innleiande artikkel i boka slik:

«Ryfylke var ein brukande idé. Men det blei vel aldri meir enn det?»

For å finna ut om denne spørjande påstanden er rett og rimeleg må du lesa boka!