Fiber- og datasenterinformasjon

Noreg og særleg Sør-Vestlandet treng vilkår for ny verdiskaping. Ny vekst må støtta opp om det grøne skifte og det smarte skifte.

Det skjer mykje på fiber og datasenterprosjektet. Her kan du lesa litt om bakgrunn, utfordringar og naudsynte tiltak for å lukkast på dette området i Rogaland.