Løyvingar Ryfylkefondet fram til 31/12/2016

Frå fondsmøtet 7 desember 2016 i Stavanger