Møte i Ryfylkerådet 25 august 2016

Les meir om Utdanning i Ryfylke, Nasjonal Turistveg og andre saker som vart handsama på møtet

SAKSLISTE:

SAK 21/16    Godkjenning av innkalling og sakliste.

SAK 22/16    Utdanning i Ryfylke/Regionane (UiR), driftsmodell

SAK 23/16    ATP Ryfylke, spørsmålsnotat.

Sak 24/16     Nasjonal Turistveg Ryfylke, oppfylgjing av Vegdirektøren sitt vedtak.

Sak 25/16     Uttale til HP Næring, Rogaland fylkeskommune, høyring.

Sak 26/16     Reiselivsplanen for Ryfylke 2013-28, rullering av handlingsplan.

Sak 27/6        Nærpolitireforma, deltaking frå kommunane.

Sak 28/16     Orienteringssaker.

Sak 29/16     Ymse.

Les heile referatet i vedlegget under.