Prisdryss til ryfylkingar

Ryfylkealliansen gratulerer alliansemedlemmene Jon Arne Helgøy og Ryfylkekokken Frode Selvaag!

Reiar Jon Arne Helgøy fekk Rogaland Fylkeskommunes reiselivspris for 2017 og Ryfylkekokken Frode Selvaag er kåra til Årets kjøkkensjef. Vel fortent til to fantastiske ambassadørar for Ryfylke og Ryfylkealliansen!




Foto av Frode Selvaag: Grannar
Foto av Jon Arne Helgøy: Rogaland Fylkeskommune