Prosjekt vilkår kraftkrevande industri

Prosjektet er nå iverksatt, les meir i onlinepresentasjonen

Framtida er blå/grøn og elektrisk - Ryfylke kan ta ein viktig posisjon i foredling av den elektriske krafta vår

Les meir om dette prosjektet i online presentasjonen Vilkår for kraftkrevande industri