Rosenkilden med mykje godt stoff om Ryfylke

Siste Rosenkilden inneheldt gode artiklar om turisme, "Tom Cruise effekten" om kraftkrevande industri.

Stavanger Næringsforening si utgåve nr 5 2018 inneheld artiklar om turisme og næringsutvikling. Innan næringsutvikling er det prosjektet for å tilrettelegga for kraftkrevande industri som har hovudfokus. Eit klipp frå bladet:

Les artiklane her 

Ryfylkestoffet finn du på sidene sidene 6, 11-12, 15-16 og 23-27