Ryfylketinget

Samhandling i Ryfylke og diskusjon med naboane Sandnes og Stavanger stod på programmet

Program  for Ryfylketinget, 20.10.2016, Lysefjordsenteret i Forsand. 

09.00-09.30: Kaffi og litt å bita i.

09.30: Opning, Rådsordførar.

09.40 – 10-20:

Ryfylke sine muligheter og utfordringar i lys av ny kommunestruktur:

 Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.Sjå presentasjonen her.

 

10.20 – 12.00:

Potensialet i eit kraftfullt samarbeid:

Torbjørn Wekre, Distriktssenteret, 30 min. Sjå presentasjonen her.

Eivind Helland, Blue Planet, 15 min.

Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger,  15 min.

 

Ynskjer Sandnes og Stavanger å bidra til eit sterkt regional samarbeid i Ryfylke, evt. korleis ?:

 Stanley Wirak, ordf i Sandnes, 15 min

John Peter Hernes, kommunalråd, Stavanger, 15 min.

 

12.00 – 13.00: Lunsj.

13.00 – 14.45: Gruppearbeid:

-       Kva er det viktig å samarbeida om i Ryfylke?

-       Korleis, og på kva for område, kan me styrkja det  regionale     samarbeidet i Ryfylke?

-       Kva er det optimale bidraget frå Sandnes og Stavanger til Ryfylkesamarbeidet.?

 

14.45 – 15.30: Oppsummering.