Seminar "Vilkår for kraftkrevande industri" på Hjelmeland

Ryfylke IKS arrangerte 5 april 2018 seminar for utvikling av kraftkrevande industri i Rogaland

Me vil nytta høvet til å takka alle som var med oss den 5 april 2018 på Hjelmeland. Presentasjonane er nå tilgjengelege for nedlasting.

Agenda for samlinga var:

Kva skjer nå?

Ryfylke IKS tek nå kontakt med alle kommunane som er med i prosjektet (Tysvær, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Time og Bjerkreim) for å setja opp møter pr kommune for tomteeigerar, kommunen og straum/fiber andre som kvar enkelt kommune vil ha med i møta. Møta har som formål å gå gjennom krava til undersøkelsar, dokumentasjon og utviklingaktiviteter pr tomt. Er du tomteeigar sørg for at du flaggar interessa di i å delta med til din kontakt i kommunen.Me ser fram til å møtast for å gjera Rogaland til ein attraktiv stad for å etablera grøn, kraftintensiv verksemd.

Mykje å spara for storbrukerar av straum i Noreg vs UK!

Her kan ein lasta ned presentasjonane:

Introduksjon - Ketil Barkved (67 MB)

Fiber - Dag Aanensen (73 MB)

Kraftsystem - Yngve Aabø (132 MB)

Gotomarket plan - Matz Engman (8MB)

Vil du vita meir om prosjektet finn du ein onlinepresentasjon her.

NRK hadde ei sending på lokaltv - sjå her.