Seminar -Vilkår kraftkrevande industri-

Det vert arrangert seminar på Hjelmeland 5 april 2018 for inviterte gjester

Ryfylke IKS arrangerer 5 april 2018 seminar rundt prosjektet "Vilkår for kraftkrevande industri". 

Møtestad er Hjelmeland og eit 50 tals invitasjonar er sende ut til personar som er knytta til prosjektet.

Seminaret legg grunnlaget for utviklingsarbeidet me har føre oss i å legga grunnlaget for ny kraftkrevande industri i regionen. 

Deltakerar i prosjektet er:

  

AGENDA

  1. Velkomen - introduksjon
  2. Oppsummering frå     arbeidet i ressursgruppa i januar-mars – marknadsvurdering / regionen sine     fortrinn
  3. Matz Engman –     orientering om tomteutviklingsarbeidet – fokusområder for å kunna svara på     marknaden sine krav (antakeleg via videokonferanse)
  4. Yngve Aabø – orientering     om arbeid med kraftsystem – korleis kan me skapa ekstra konkurransekraft     med gode kraftsystemløysningar
  5. Dag Aanensen – status     Englandskabelen og arbeidet med regional fiber
  6. Arbeidsoppgåver for kvar     tomteeigar – gjennomgang og avtala dato for 1:1 møter pr tomt
  7. Samhandlingsystem /     digital løysing for presentasjon av tomtene
  8. Arbeidsplan neste 6 mnd

  

Sjekk onlinepresentasjonen for prosjektet her

https://sway.com/ZXfXd9Gn730mVhQz?ref=Link