Suldalsposten om NKOM rapporten

NKOM rapporten omhandlar situasjonen i Norge på optisk fiber.