Techsperience

Prosjektet skal hjelpa turistindustrien i Rogaland til å ta i bruk teknologi for å gje turistar gode opplevingar

Eit prosjekt for å utvikle  turistattrakasjonar i Rogaland ved å gje turistar betre opplevingar gjennom bruk av IKT (Informasjon og kommunikasjonsteknologi)  og dermed skape grunnlag for betre økonomi for destinasjonane.

Prosjektet er leia av Ketil Barkved frå Ryfylke IKS.

Desse turistselskapa er med i prosjektet:

Prosjektet har to hovudfasar: 1) å byggja kunnskap om bruk av teknologi for å skapa gode turistopplevingar og 2) å rigga pilotar for uttesting av teknologi i denne settinga.

Sjå onlinepresentasjon av prosjektet her: https://sway.com/XRoCFr7atvocb8PW