Techsperience Pilotkandidatar

Her finn du linkar til alle pilotforslaga i Techsperience

Techsperience samling nummer III handlar om å vurdera og samarbeida på pilot og prosjektforslag som er komne inn. Me vil først få ei presentasjon av dei ulike pilotane før me ser på interessa for å kjøyra prosjekt i felleskap. Håpet er at to eller fleire selskap kan finna saman på prosjekt!

Her finn du linkar til dei ulike pilotane i alfabetisk rekkefølge:

Avaldsnes - Bruk av ny teknologi for å gi ei spennande formidling av utgravingane av kongsgardanlegg frå mellomalderen på Avaldsnes - LINK

Delfi Data - Analyse av bevegelsemønster basert på mobil - LINK

Delfi Data - SMS varslingsystem innanfor geografisk område - LINK

Kind Innovation - Infrasturktur for turisme som skal forenkla samhandling - relevant informasjon til rett person til rett tid - LINK

RyTech - Trackingmekanisme ogapp som gir turisten informasjon på turen og overvåking frå turoperatør - LINK

Elles vil prosjektleiinga presentera følgande innspel fanga opp i og etter samlingane:

Informasjonssystem for skjermar (store og små) - integrert med sosiale media for enkel publisering av informasjon på mange kanalar

Opplevelseappen - enkel app for å finna og bestilla opplevelsar

Virtual Reality / Augmented Reality for historieforteljing

Kurs - "Ta grep om Tripadvisor, Facebook, Instagram og eigen Web"

Elektronisk vegkart - eit kartbasert informasjonssystem med ulike informasjonslag

Droner i beredskapsituasjon

Distribuerte / offline informasjonssystem der det ikkje er nettverk / dårleg nettverk

Mesh nettverk for å laga eigen infrastruktur turistar kan nytta utan å forbrukra mobildata

På samlinga vil det fortsatt vera mogeleg å komma opp med nye forslag forutan å diskutera funksjonar til foreslåtte prosjekt.