Mat i Ryfylke

Rymat er matnettverket for lokale matprodusentar i Ryfylke

RYMAT er eit resultat av prosjektet Smaken av Ryfylke som har vore gjennomført i regi av Ryfylke Næringshage sidan 2009. Eit av hovudmåla med prosjektet var etablering av eit matnettverk frå Ryfylke, noko som nå har vorte ein realitet. 

Med økonomisk støtte frå Ryfylkefondet, fylkesmannen i Rogaland og næringsforeningane i Finnøy, Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland , Forsand og Strand kommune, samt eigeninnsats frå Ryfylke Næringshage og lokale matprodusentar, vil Ryfylke som region i endå større grad kunne profilera seg som matregion i Rogaland og i Norge.

RYMAT SA er i dag eit fellesskap av 16 lokale matprodusentar i Ryfylke, frå Sauda i nord til Forsand i sør. I 2014 kom fire av desse produsentane til den store finalen i Det Norske Måltid. Dette var knekkebrød og røykt laks frå Finnøy, tomatar fr. Rennesøy og skinke frå Suldal. 

Klikk på bilete under for å sjå på/lasta ned RYMAT-brosjyra: (NB dette er ei fil på 24.5 MB)

Trykk på bilete for å lesa brosjyra