Aktieselskapet Saudefaldene

Saudefaldene er et kraftselskap som holder til i Sauda, Rogaland fylke. Saudefaldene eies 85% av Orkla og 15% av SKL. Be om adressa til Saudefaldene 52 78 80 00 Spør om opningstidene til Saudefaldene

Saudefaldene er et kraftselskap eid av Orkla med 85% og Sunnhordaland Kraftlag med 15%. Selskapet har driftansvar for 6 kraftstasjoner med tilhørende regionalnett. Selskapet har kontor i Sauda. Saudefaldene ble etablert i Sauda i Rogaland i 1913, og har siden 1919 produsert elektrisk kraft. Bedriften har i dag 37 ansatte og en årsproduksjon på ca 1,8 TWh (ca 1,5 % av all kraftproduksjon i Norge på et år).

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen