Alchemilla

Alchemilla er «Noregs største hagestove» som du kan leige til arrangement, festlege lag, møter og kurs.

Vi dyrkar urter, planter og har kunnskap om spiselege ville vekstar som vi nyttar i servering ved våre arrangement. Drivhuset samarbeida med bedriftar innan mat, reiseliv, gründaren og sosialt entreprenørskap. Bedrifta er ein klynge- og nettverksbyggar som inkluderer bedrifter som har jord, mat, kreativitet og livsstil som visjon. Achemilla skal kunna delta i andre liknande verksemder, ved kjøp og sal av tenester eller på annan måte gjera seg interessert i andre føretak.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen