EHKB Invest

Privat investeringsselskap

Investeringar i unoterte norske selskap innan IT, Olje&gass, Helse og Mat.​ I tillegg handel i børsnoterte aksjer og fond.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen