Filter

Filter design & kommunikasjon brenn for godt design og tydeleg kommunikasjon.

Filter design & kommunikasjon brenn for godt design og tydeleg kommunikasjon. Det har me gjort heilt sidan starten i 1997. I 2014 endra bedrifta namn og profil til Filter design & kommunikasjon, dermed vart det tydelegare for både oss sjølve og kundane våre kva tenester og produkt me kunne tilby. Våren 2015 kjøpte Omega AS opp design- og kommunikasjonsbyåret som gjer at Filter i dag har ni tilsette og ein styrka kompetanse innan design, kommunikasjon, web og tekstarbeid.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen