Fjellam frå Ryfylke

Sterke og sunne lam frå heiane i Ryfylke.

71 saueprodusenter i Ryfylke stifta Fjellam frå Ryfylke SA mars 2017. Lamma våre beitar saman med søya heile sumaren på svært godt beite på fjellet. Beitet er variert med mykje gras, vier og urter. På grunn av snøsmelting kjem det nytt friskt gras heile sumaren. Næringsrik vegetasjon, stort biologisk mangfald og krevjande fjellandskap gjev sunne og sterke lam. Forskning viser at fjellam har betre smak og større andel sunne fettsyrer enn lam som beiter på innmark.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen