Inosa

Vi i INOSA AS hjelper gjerne til med å etablere gode styringssystem innen kvalitet, HMS eller med andre forbedringsprosjekter. Vi har solid kompetanse fra ulike virksomheter, – både innen privat og offentlig sektor.

Forbedringsarbeid – lean, opplæring og oppfølging Prosessmodellering Risikovurdering Kvalitetsstyring – bistand til sertifisering ISO 9001, internrevisjoner, auditer HMS-styring – bistand til sertifisering ISO 14001, Miljøfyrtårn Årsaksgranskning Miljørettet helsevern for skoler og barnehager Pedagogisk praksis

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen