Kon-Sul

Kon-Sul er eit tverrfagleg miljø av arkitektar, ingeniørar og designarar. Me har brei erfaring med ulike typar prosjekt innan arkitektur, kommunalteknikk, byggjeteknikk, planarbeid og design.

Kon-Sul legg vekt på tverrfagleg prosjektering for å finna dei gode løysingane og har gjennom meir enn 25 år vore med å utforma den fysiske omgjevnaden i Ryfylke. Godt samarbeid med oppdragsgjevar og ulike fagdisiplinar sikrar gode og gjennomførbare prosjekt av høg kvalitet.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen