Lena Nergård og Jan Magne Myhre

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen