Rossåbøen

Utbygging og renovering

Rossåbøen på Ombo er inne i ein renoveringsfase. Badebassenget og uteområdet er snart ferdigbygde. Delar av løa skal byggast opp att. Det skal også startast opp ein reguleringsplan for eit større hyttefelt. Næringsområdet på land skal brukast til maritime føremål. Rossåbøen har også råderett over ein akvakonsesjon for hummar.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen