Ryfylke Rensefisk

Ryfylke Rensefisk skal utvikles til en seriøs og betydelig leverandør av rognkjeks for bekjempelse av lakselus med bransjens beste rennomé

Grunnlaget for Ryfylke Rensefisk ble lagt i det innovative akvakulturmiljøet på Finnøy. Unik kompetanse fra bl.a. lakseoppdrett, torskeoppdrett samt bred kompetanse blant medarbeidere i Sea Urchin Farm (SUF) som driver oppdrett av kråkeboller har gitt RRF en god start. SUF har et nært samarbeid med Rygjabø Vidergående Skole (RVS) på Judaberg, Finnøy i Rogaland. SUF og RVS etablerte Ryfylke Rensefisk AS i 2012 for å tilby rognkjeks til lakseoppdrettere. Etablererne valgte å selge RRF i 2014 og selskapet eies i dag av Grieg Holding AS, Pojo Klima & Energi AS og One Ocean AS.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen