Sauda Ferie og Fritid

Sauda Ferie & Fritid er et destinasjonsselskap som har til formål å videreutvikle Sauda som helårsdestinasjon gjennom markedsføring og produktutvikling.

Bildet er av kafebygget i Allmannajuvet, og er tatt av Andrew Meredith.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen