SFD

"Fjern lakselusproblemet før det oppstår"

SFD startet i 2007 med det formål om å stoppe rømming av laks. Da luseproblemet ble markant, endret vi mål og strategi. Vi har fokus på teknologi og har utviklet denne fra 2007.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen