SK Langeland

SK Langeland as er eit rådgjevande ingeniørkontor på Jørpeland innafor bygg, anlegg og eigedom.

Vi tek på oss oppdrag for offentlege og private byggherrar innafor utarbeiding av reguleringsplanar, vegplanar, kommunaltekniske planar, bygningsteknisk og bygningsfysisk prosjektering, prosjektering av veg, vatn og avlaup, prosjektleiing, byggjeleiing og andre prosjektadministrative tenester, miljøsanering, og uavhengig kontroll innafor våre fagområde. Det kan godt henda vi kan hjelpa deg sjølv om du ikkje finn det du leiter etter på lista her, så berre ta kontakt.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen