Skattkammeret på Nes

Driv med fangst av villfisk (aure/røye), fiskeforedling (varm- og kaldrøyking av aure/røye, kaldrøyking av laks), kafédrift, kulturarrangement, guiding (turar og fiske).

Driv med fangst av villfisk (aure/røye), fiskeforedling (varm- og kaldrøyking av aure/røye, kaldrøyking av laks), kafédrift, kulturarrangement, guiding (turar og fiske).

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen