Stiftelsen Preikestolen

Internasjonalt topp rangert turistmål, viktigaste magneten for utvikling av turismebasert reiseliv i Ryfylke, viktig også for Rogaland, ja heile Vestlandet.

Stiftelsen Preikestolen har som formål å legge til rette for reiseliv og utvikling av tilknytta nærings- og friluftsaktivitetar i Preikestolområdet, i tråd med til ei kvar tid gjeldande planar for området. Det er bygt ut eit parkeringsanlegg med 1 000 bilplasser, eit moderne service-/toalettbygg med god kapasitet er ført opp og stien fram til Preikestolen er rusta kraftig dei siste åra slik at det er lett å ta seg lett fram til og frå målet. Midlar frå Rogaland fylkeskommune, Ryfylkefondet og ikkje minst gavemidlar frå Sparebank 1 SR Bank har muliggjort dei omfattande investeringane

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen