Underbakke

Eigedomsselskap med 6 næringseigedommar i Sand sentrum.

Fleire medlemer  i Ryfylkealliansen