Ryfylkefondet

Ryfylkefondet

Ryfylkefondet sa delvis ja til Forsand kommune sitt ønskje om å setja av 10 millionar kroner frå Ryfylkefondet til tunnel mellom Espedal og Frafjord. Artikkel og bilete er klippa frå Strandbuen 10/6/2016: ‍Tunnelen mellom Espedal og Frafjord har ein prislapp på 730...
Ny leiar i Ryfylkefondet

Ny leiar i Ryfylkefondet

Geir Ims tek over administrasjonen som dagleg leiar av Ryfylkefondet frå Arne Kleppa. Samstundes tek han rolla som sekretær for styret i fondet.
Ryfylkefondet – Kva er det ?

Ryfylkefondet – Kva er det ?

Likevel er det ikkje sikkert at alle er like godt kjent med historia, storleiken og funksjonen for fondet i dag. Ryfylkefondet er eit resultat av Ulla-Førre utbygginga på 1970- 80 talet. Då var det to framsynte ordførarar i Suldal og Hjelmeland som meinte at noko av...
Retningslinjer

Retningslinjer

Fondsmidlane skal nyttast til utviklingstiltak for å sikra og auka busettinga i Ryfylkeregionen VEGLEIANDE RETNINGSLINER FOR BRUK AV MIDLAR I RYFYLKEFONDET Retningsliner for bruk av midlar frå Ryfylkefondet har sin basis i gjeldande vedtekter for fondet, og der...

Pin It on Pinterest