Boklansering: Ryfylke – 50 år med samarbeid

Nå kjem boka som tek føre seg historia om det interkommunale samarbeidet som formelt vart innleia den 22. november 1966 då Ryfylke interkommunale samarbeidsnemnd vart stifta.

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunar i Ryfylke har på sitt meste vore blant dei åtte kommunane som i 1966 vart definert som kommunane i Ryfylkeregionen; Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand. Føremålet med samarbeidet har alltid vore kommunane sitt bidrag i arbeid for eit Ryfylke i vekst og utvikling. Vegbygging, telekommunikasjon, næringsutvikling, marknadsføring og mykje mykje meir er døme på engasjement i dette samarbeidet gjennom desse 50 åra.

Jone Laugaland avsluttar innleiande artikkel i boka slik:

«Ryfylke var ein brukande idé. Men det blei vel aldri meir enn det?»

For å finna ut om denne spørjande påstanden er rett og rimeleg må du lesa boka!

Previous

Next


Ryfylkealliansen


Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY


Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid


Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333

E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne


Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796

E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no


Ryfylke IKS


Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND


Kontaktpersonar

Geir Ims


Dagleg leiar

Telefon: 913 29 657

E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved


Regionutviklar

Telefon: 917 66 096

E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no


Ryfylkefondet


Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND


Kontaktpersonar

Torkel Myklebust


Fondstyrar

Telefon: 414 47 800

E-post: torkel.myklebust@ryvet.no

Pin It on Pinterest

Share This