Brann gav levebrød

mai 4, 2020 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Energihotellet på Nesflaten permitterte. Koronautbrotet ramma hardt, til liks med resten av reiselivet. Men, ein brann i ein kraftstasjon sende alle tilbake på jobb.

I nordre, ytste, avsidesliggjande del av Ryfylke, ligg Nesflaten. Denne vesle bygda, med vel 200 menneske, plassert for seg sjølv i enden av Suldalsvatnet, etter tre rasfarlege mil når du kjem frå Suldalsosen langs riksveg 13. Her finn du Energihotellet, hotellet som Hydro etablerte i høve vasskraftutbygginga på 60-talet. Med særprega arkitektur, og med ei imponerande gjesteliste dei siste ti åra. Så kom koronautbrotet, langt, langt frå Nesflaten. Men, innverknaden var like stor i denne enden av reiselivet.
– Me er åtte tilsette pluss ein lærling. Alle minus dagleg leiar blei permitterte, fortel Gunhild Moe. Og når ho seier «dagleg leiar», er det mannen Olav Lindseth ho snakkar om.
Energihotellet er livsverket til Olav og Gunhild, og i praksis er dei daglege leiarar og alt-mogleg-personar på hotellet begge to.
– Det var sjølvsagt tøft og hardt og gå til det skrittet å permittera. Men, alle bestillingane dei neste månadene forsvann. Då hadde me ikkje noko val, erkjenner Gunhild, som i lag med Olav har busett seg og satsa hardt på reiselivet i ryfylkekommunen Suldal.

Brann gav liv
Men, berre dagar etter at regjeringa stengte ned landet, skjedde det som i utgangspunktet ikkje hadde noko med korona
permitteringar å gjera. Saurdal kraftverk, like ovanfor Suldalsosen, blei fylt av røyk etter ein brann. Sundag 15. mars tok det til å brenna i ein av Norges største kraftstasjonar, som er ein del av Ulla-Førrevassdraget. Brannen blei aldri av det dramatiske slaget, men røykskadane er store. Veka etter brannen kom selskapet som skulle vaska og rydda opp etter skadane.
– Nå bur dei tilsette i dette selskapet hjå oss. Me som var permitterte kunne då etter to veker starta gradvis på jobb. Nå er alle tilbake igjen i arbeid,  seier Gunhild Moe, og veit at den eines «død» er blitt … ja du forstår.
– Me har snudd oss om i ein fei, og blitt eit anleggshotell nett nå. Arbeidet i Saurdal er omfattande, så me har avtale om at arbeidarane er her til uti juni ein gong. Nå driv me overnatting og catering, forklarar Gunhild.

Heldige, trass ein del styr
– Det er eit styr å halda seg til nye regelverk, ler Gunhild Moe hjarteleg når me spør korleis den nye kvardagen er blitt.
Koronatiltaka har medført at ingen serveringsstader kan ha buffetservering. All mat skal leverast eller serverast til kundane. Det som ikkje blir ete opp, kan ikkje takast tilbake. Så nå er det catering som gjeld.
– All mat er take-away. Ja, ferdig pakka både frukost, lunsj og middag, påpeikar Gunhild, og legg kjapt til:
– Me er utruleg heldige. Eg er så glad me i alle år har prioritert å seia ja til anleggsbransjen. Me har sjonglert mellom dagsturistar og langsiktige anleggsavtalar. Det har gjort oss omstillingsdyktige. Ja, me har alltid måtte omstilla oss, seier Gunhild, som saman med Olav i tillegg byggjer ut hotellet i desse dagar. Ved sida av er det heimeskule for ein i barneskulen og aktivisering av ein som til vanleg går i barnehage.
– Det var godt med påske og fri frå heimeskulen. Påska var utruleg fin med kjekke turar i eigen kommune, jobbing og familietid. Er me heldige nå, blir det ein mjuk overgang frå anleggsfolka og over til norske turistar i slutten av juni. Det er ikkje sikkert 2020 blir så ille likevel, håpar ein alltid optimistisk Gunhild Moe frå Energihotellet på Nesflaten.

Arkiv

Relaterte innlegg

Optimisten trur på opptur

Optimisten trur på opptur

- Akkurat nå sit eg på gjerdet og ventar på at det losnar. Då trur eg det blir ein bra sommar, seier Kai Risa på Rennesøy. Han er klar for aktivitet og bubilar.Kai Risa har styrt Sjøberg Ferie i over halvparten av dei 21 åra verksemda har eksistert. I sjøkanten på...

Kva veit du om Ryfylke?

Kva veit du om Ryfylke?

Quiz deg til flotte premiar frå Ryfylke! Kvart år kjempar 8.klassingane i Ryfylke i den store Ryfylkequizen. Ryfylkealliansen reiser rundt til dei ulike ungdomsskulane i Ryfylke med mål om å læra 8. klassingane om Ryfylke. 8.klassingane får også eit innhaldsrikt...

Vel verd å feira eittåring

Vel verd å feira eittåring

Med bakvarer, komler, varme smil og nystrokne t-skjorter feira Ryfylke Bakeri og Konditori eit år i nye lokale på Tau. Og folk blei med på festen.- Det har vore ein kjekk, travel dag. Ja, godt med folk frå morgon til kveld, og meir gjestar og pengar i kassen enn ved...

Pin It on Pinterest

Share This