Ryfylke i desse koronatider

Ryfylke i desse koronatider

Koronaviruset fører til store endringar i kvardagen vår. Og Ryfylke slepp ikkje unna. Det beste me kan gjere i desse tider, utanom å ta godt vare på kvarandre (!), er å fylgje råda som blir gitt frå Folkehelseinstituttet og frå dei som styrer i landet vårt. Det vere...
Ungdomen vil gå på skule i Ryfylke

Ungdomen vil gå på skule i Ryfylke

I Suldal har kommunen lokka ungdomen med pengar for å bli i Ryfylke. I Strand gjer Ryfylketunnelen at fleire frå Stavanger vel skulen på Tau. Skuleleiinga ved både Sauda og Strand vidaregåande skular gler seg over gode søkjartal. 2. mars gjekk søknadsfristen ut til...
Kake for kassa, som nå blir lagt ned

Kake for kassa, som nå blir lagt ned

Siste bankkasse i Rogaland er nå historie for SR-bank. Måndag 2. mars var det kake, mimring og meiningar, før SpareBank 1 SR-bank sløkte lyset for godt i bankbygget på Finnøy. Men, om kassa forsvinn, blir SR-Bank verande på Ryfylkeøyane. – Det er trist og...
Fleire får fåresmaken av fjellet

Fleire får fåresmaken av fjellet

God kjøtkvalitet, sunt, reint og høgare snittvekt. Folk vil ha fjellam frå Ryfylke. Igjen og igjen. Sauebøndene i «Fjellam frå Ryfylke» skundar seg sakte til nye høgder. – Er du eit stabeist?Spørsmålet får kvila stille i lufta. Lise Vistnes tenkjer og lurar på...
Hopp i havet – for ein start

Hopp i havet – for ein start

Målet var 20 000 besøkjande på eit år. Etter to og ein halv månad har det nye badeanlegget i Suldal passert 15 000 badegjestar. – Folk har stått i kø. Men, dei har tatt det med eit smil, fortel Suldal Bad-sjef Bonolo Ramphomane-Aandahl. Suldal Bad-sjef...
Strake vegen mot bru

Strake vegen mot bru

Nå er det full marsj mot bru til Helgøy i Hjelmeland. – Brua bør vera klar om to år, meiner rådmann Wictor Juul i Hjelmeland kommune. – Eg trur eg feirar jul i år med å køyra over brua, meiner ein langt meir optimistisk helgøybu Jon Arne Helgøy. Samferdselsgledene er...

Pin It on Pinterest