Folkets Hus i Sauda er blitt kulturhus

sep 21, 2018 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Så er det klart. Folkets Hus i Sauda er igjen blitt folket sitt hus, ja for alt folk. Torsdag 20. september blei det som nå er blitt Sauda kommune sitt nye kulturhus opna med fest heile dagen. Sju år gamle Vilmer Teig føretok den offisielle snorklippinga i ein fullsett storesal.

Folkets Hus i Sauda var arbeidarrørsla sin bastion frå huset stod klart i 1931. Sauda kommune overtok etter kvart bygget. Men, det har vore diskusjonar i årevis om kva ein skal bruka bygget til, parallelt med at folk har ønskt seg eit kulturhus. I staden for at Folkets Hus rotna på rot, blei det vedtatt at Folkets Hus skulle renoverast og få eit nytt og moderne tilbygg. Saman er det nye og det nyrenoverte bygget blitt Sauda sitt kulturhus. Nå med to salar, kafe, turistkontor, øvingsrom for band, ungdomslokale og kontor for kulturavdelinga i kommunen. Prosjektet har hausta lovord frå fjerne og nær. Og den store festen for folk flest er fire like førestillingar kvar kveld i opningsveka. Då viser saudakulturen seg fram, i hop med kjente utflytta artistar som Grethe Svensen, Kjartan Fløgstad og Reidar Brendeland, samt dansekompaniet Frikar. At Folkets Hus i Sauda er blitt eit heilt spesielt kulturhus i Ryfylke, er det ingen som helst tvil om.

Arkiv

Relaterte innlegg

Vinnarar av Ryfylkequizen 2023

Vinnarar av Ryfylkequizen 2023

Eit halvt poeng var det som skulle skilje 1. og 2. plass av årets quizfinale. Tau ungdomsskole trekte lengste strået og blei dermed vinnarar av årets Ryfylkequiz. Som alltid var nivået høgt og spenninga på topp. Me snakkar altså 58,5 av mogelege 65 poeng. WOW. 2....

Direktepuls frå Sauda

Direktepuls frå Sauda

For første gong sender Ryfylkepuls direkte, eller live om du vil. Ryfylkealliansen sender Ryfylkepuls direkte torsdag 25. mai kl. 18.00 frå Sauda. Me spenner i gang Saudadagane med gjestar, herlege innslag frå heile Ryfylke, festivalfeber, ungdomsglede,...

Sjå den direktesendte finalen i Ryfylkequiz 2023!

Sjå den direktesendte finalen i Ryfylkequiz 2023!

25. mai og den store quizfinalen i Ryfylkequiz 2023 er rett rundt hjørnet. 9 ungdomsskular i Ryfylke skal kjempa side om side i Folkets Hus i Sauda. I løpet av våren har Ryfylkequiz reist rundt i Ryfylke og utfordra Ryfylkeungdommen på kor mykje dei eigentleg kan om...

Pin It on Pinterest

Share This