Folkets Hus i Sauda er blitt kulturhus

Så er det klart. Folkets Hus i Sauda er igjen blitt folket sitt hus, ja for alt folk. Torsdag 20. september blei det som nå er blitt Sauda kommune sitt nye kulturhus opna med fest heile dagen. Sju år gamle Vilmer Teig føretok den offisielle snorklippinga i ein fullsett storesal.

Folkets Hus i Sauda var arbeidarrørsla sin bastion frå huset stod klart i 1931. Sauda kommune overtok etter kvart bygget. Men, det har vore diskusjonar i årevis om kva ein skal bruka bygget til, parallelt med at folk har ønskt seg eit kulturhus. I staden for at Folkets Hus rotna på rot, blei det vedtatt at Folkets Hus skulle renoverast og få eit nytt og moderne tilbygg. Saman er det nye og det nyrenoverte bygget blitt Sauda sitt kulturhus. Nå med to salar, kafe, turistkontor, øvingsrom for band, ungdomslokale og kontor for kulturavdelinga i kommunen. Prosjektet har hausta lovord frå fjerne og nær. Og den store festen for folk flest er fire like førestillingar kvar kveld i opningsveka. Då viser saudakulturen seg fram, i hop med kjente utflytta artistar som Grethe Svensen, Kjartan Fløgstad og Reidar Brendeland, samt dansekompaniet Frikar. At Folkets Hus i Sauda er blitt eit heilt spesielt kulturhus i Ryfylke, er det ingen som helst tvil om.

Previous

Next


Ryfylkealliansen


Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY


Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid


Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333

E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne


Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796

E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no


Ryfylke IKS


Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND


Kontaktpersonar

Øyvind Ravnaas Lundbakk


Dagleg Leiar

Telefon: 990 09 965

E-post: oyvind@ryfylkeiks.no

Geir Ims


Regionutviklar

Telefon: 913 29 657

E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved


Regionutviklar

Telefon: 917 66 096

E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no


Ryfylkefondet


Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND


Kontaktpersonar

Torkel Myklebust


Fondstyrar

Telefon: 414 47 800

E-post: torkel.myklebust@ryvet.no

Pin It on Pinterest

Share This