Kokkekraft og optimisme

nov 3, 2020 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Koronastengt og sprudlande sommar. Heftig haust og usikker førjulstid. Både erfarne Kulp og nykomaren Smaken av Ryfylke har hatt eit skiftande år, og vel sjå positivt på framtida.

– Sommaren blei heilt overveldande. Det velta inn med norske turistar. For å handtera smittevernreglar, måtte me omorganisera oss brennkvikt. Med god hjelp frå mellom anna Suldal Vekst, fekk me gjort tiltaka me måtte, fortel Terje Bjørndal.
Bjørndal er kokk og eigar av Kulp, med base på Garaneset på Sand. I 11 år har han drive verksemda. 2020 skil seg ut i så måte. I mars blei han og dei sju andre tilsette permitterte.
– Me opplevde at folk var redde og me sjølv var redde. Avbestillingane ramla inn, og ja, me var svært urolege for vidare drift, erkjenner Bjørndal.
Nokre månader seinare stod gjengen nedlessa i arbeid. Nordmenn på norgesferie reiste til Suldal, for å seia det slik.
– Norske turistar er rause når dei opnar lommeboka på spisestader. Det merka me på økonomien, smiler Terje Bjørndal.

Ryfylkemat med tyske snert
Nokre mil lenger sør hadde Sebastian Schläwicke store opningsplanar for Smaken av Ryfylke, i restaurantlokala til det nedlagte Spa-hotellet på Hjelmeland. Dårleg timing med planlagt opning i mars …
– Me måtte forskyva opninga to månader. 20. mai var me i gang. Etter ein fin start, blei sommaren over all forventing. Båtfolket var begeistra over tilbodet og me hadde besøkjande frå store delar av Rogaland. Helgane var svært godt besøkte, fortel Schläwicke.
Sjølv er han frå Berlin i Tyskland, nå busett på Fister, og har fått med seg foreldre og søsken på satsinga på Hjelmeland.
– Me ønskjer å tilby god kvalitet til fornuftig pris, og bruker i hovudsak lokale råvareleverandørar. Då kan me også kalla verksemda Smaken ev Ryfylke.
– Og korleis har hausten vore til nå?
– Etter ein bratt nedtur rett etter sommarferien, byrja det å snu positivt igjen. Me har hatt temahelgar, dagens spesial og gjort andre smarte trekk for å lokka kundane til restauranten, forklarer Sebastian Schläwicke, som er kokk og dagleg leiar.

Herleg haust og spennande november
– Hausten har vore like fantastisk som sommaren. Siste veka i august og i heile september har det gått i konfirmasjonar og bryllaup kvar helg. Det har vore kjekt å få vera med på feiringar igjen. God mat og glade folk, varmar eit kokkehjarte, understrekar Terje Bjørndal i Kulp.
Nye koronarestriksjonar gjer at det å planleggja ikkje er det lettaste når ein driv med matlevering og matservering.
– Det er ikkje lett, men me har på ein måte kjensla av at det er likt for alle. Om ein stod åleine i denne situasjonen hadde det vore mykje vanskelegare. Me må tenkja positivt og me er sikre på at det kjem noko godt ut av det til slutt, meiner ein alltid optimistisk Kulp-general.
Kokkekollegaen på Hjelmeland er samd:
– Me må jo justera oss heile vegen. Det er ikkje lett å ha kontroll på alt som krevst til ei kvar tid. Me var likevel tidleg ute med å avgrensa tal plassar for å oppretthalda god avstand mellom folk. Og me klarer å løysa utfordringane, forsikrar Sebastian Schläwicke.

Topp Ryfylke-kvalitet
Terje Bjørndal har solid erfaring frå å driva med matopplevingar i Ryfylke. Sebastian Schläwicke er ein ung, erfaren kokk, men nykomar på drift i Ryfylke.
– Me skal halda fram med å køyra same konsept, og byggja ut det lokale nettverket av råvareleverandørar. Så gjeld det å bli meir og meir kjent i lokalbefolkninga, hyttegjestane og få fleire som køyrer riksveg 13 til å stoppa på Hjelmeland. Målet er også å hamna i White Guide The Nordics.
– Som er?
– Ein restaurantguide for Skandinavia kor dei verkeleg gode restaurantane er ført opp, smiler ein optimistisk Sebastian Schläwicke.
Terje Bjørndal i Kulp på Sand har sine tydelege målsettingar:
– Me vil løfta lokale råvarer endå meir fram. Det trur me blir ein endå sterkare trend i åra som kjem, etter at me har fått bukt med denne pandemien. Folk vil vera meir opptatt av at dei er trygge på kor råvarene kjem frå og korleis dei er framstilte, fortel han og legg til:
– Og hovudmålet er å skapa, gode og trygge arbeidsplassar.

Arkiv

Relaterte innlegg

Merkevareprisen 2020 til Ryfylke bakeri og konditori

Merkevareprisen 2020 til Ryfylke bakeri og konditori

Ryfylkealliansen deler kvart år ut Merkevareprisen Ryfylke til ei verksemd som har utmerka seg ved å bidra til å løfta Ryfylke opp og fram.Merkevareprisen Ryfylke 2020 er tildelt Ryfylke bakeri & kondititori. Prisen i år går til ei verksemd som har løfta fram...

Pilt-Ola prisen for 2020 til Jan Terje Vignes

Pilt-Ola prisen for 2020 til Jan Terje Vignes

Han tenkjer stort og kan 10-gongen. 3000 kvadratmeter drivhus er blitt til 30 000 kvadratmeter. Tomatgartnar Jan Terje Vignes frå Finnøy er tildelt den gjeve Ryfylke-utmerkinga Pilt-Ola prisen. Fylkesordførar Marianne Chesak delte naturlegvis ut prisen i veksthuset...

ARENA RYFYLKE 2020

ARENA RYFYLKE 2020

Sjå årets digitale Arena Ryfylke her! Kven vinn Pilt-Ola prisen? Kven får årets Merkevarepris? Det blir gjester i studio, møte med quizvinnarar, og sjølvsagt konkurranse! Følg godt med på sendinga og send inn svar på Ryfylkenøtter etterpå! (Oppgåve og link til...

Pin It on Pinterest

Share This