Kokkekraft og optimisme

nov 3, 2020 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Koronastengt og sprudlande sommar. Heftig haust og usikker førjulstid. Både erfarne Kulp og nykomaren Smaken av Ryfylke har hatt eit skiftande år, og vel sjå positivt på framtida.

– Sommaren blei heilt overveldande. Det velta inn med norske turistar. For å handtera smittevernreglar, måtte me omorganisera oss brennkvikt. Med god hjelp frå mellom anna Suldal Vekst, fekk me gjort tiltaka me måtte, fortel Terje Bjørndal.
Bjørndal er kokk og eigar av Kulp, med base på Garaneset på Sand. I 11 år har han drive verksemda. 2020 skil seg ut i så måte. I mars blei han og dei sju andre tilsette permitterte.
– Me opplevde at folk var redde og me sjølv var redde. Avbestillingane ramla inn, og ja, me var svært urolege for vidare drift, erkjenner Bjørndal.
Nokre månader seinare stod gjengen nedlessa i arbeid. Nordmenn på norgesferie reiste til Suldal, for å seia det slik.
– Norske turistar er rause når dei opnar lommeboka på spisestader. Det merka me på økonomien, smiler Terje Bjørndal.

Ryfylkemat med tyske snert
Nokre mil lenger sør hadde Sebastian Schläwicke store opningsplanar for Smaken av Ryfylke, i restaurantlokala til det nedlagte Spa-hotellet på Hjelmeland. Dårleg timing med planlagt opning i mars …
– Me måtte forskyva opninga to månader. 20. mai var me i gang. Etter ein fin start, blei sommaren over all forventing. Båtfolket var begeistra over tilbodet og me hadde besøkjande frå store delar av Rogaland. Helgane var svært godt besøkte, fortel Schläwicke.
Sjølv er han frå Berlin i Tyskland, nå busett på Fister, og har fått med seg foreldre og søsken på satsinga på Hjelmeland.
– Me ønskjer å tilby god kvalitet til fornuftig pris, og bruker i hovudsak lokale råvareleverandørar. Då kan me også kalla verksemda Smaken ev Ryfylke.
– Og korleis har hausten vore til nå?
– Etter ein bratt nedtur rett etter sommarferien, byrja det å snu positivt igjen. Me har hatt temahelgar, dagens spesial og gjort andre smarte trekk for å lokka kundane til restauranten, forklarer Sebastian Schläwicke, som er kokk og dagleg leiar.

Herleg haust og spennande november
– Hausten har vore like fantastisk som sommaren. Siste veka i august og i heile september har det gått i konfirmasjonar og bryllaup kvar helg. Det har vore kjekt å få vera med på feiringar igjen. God mat og glade folk, varmar eit kokkehjarte, understrekar Terje Bjørndal i Kulp.
Nye koronarestriksjonar gjer at det å planleggja ikkje er det lettaste når ein driv med matlevering og matservering.
– Det er ikkje lett, men me har på ein måte kjensla av at det er likt for alle. Om ein stod åleine i denne situasjonen hadde det vore mykje vanskelegare. Me må tenkja positivt og me er sikre på at det kjem noko godt ut av det til slutt, meiner ein alltid optimistisk Kulp-general.
Kokkekollegaen på Hjelmeland er samd:
– Me må jo justera oss heile vegen. Det er ikkje lett å ha kontroll på alt som krevst til ei kvar tid. Me var likevel tidleg ute med å avgrensa tal plassar for å oppretthalda god avstand mellom folk. Og me klarer å løysa utfordringane, forsikrar Sebastian Schläwicke.

Topp Ryfylke-kvalitet
Terje Bjørndal har solid erfaring frå å driva med matopplevingar i Ryfylke. Sebastian Schläwicke er ein ung, erfaren kokk, men nykomar på drift i Ryfylke.
– Me skal halda fram med å køyra same konsept, og byggja ut det lokale nettverket av råvareleverandørar. Så gjeld det å bli meir og meir kjent i lokalbefolkninga, hyttegjestane og få fleire som køyrer riksveg 13 til å stoppa på Hjelmeland. Målet er også å hamna i White Guide The Nordics.
– Som er?
– Ein restaurantguide for Skandinavia kor dei verkeleg gode restaurantane er ført opp, smiler ein optimistisk Sebastian Schläwicke.
Terje Bjørndal i Kulp på Sand har sine tydelege målsettingar:
– Me vil løfta lokale råvarer endå meir fram. Det trur me blir ein endå sterkare trend i åra som kjem, etter at me har fått bukt med denne pandemien. Folk vil vera meir opptatt av at dei er trygge på kor råvarene kjem frå og korleis dei er framstilte, fortel han og legg til:
– Og hovudmålet er å skapa, gode og trygge arbeidsplassar.

Arkiv

Relaterte innlegg

Kalvekos og vepsebol

Kalvekos og vepsebol

Han er tidleg oppe for å vekka både dyra og familien, og er ikkje den som kryp tidleg til sengs. For heile dagen må nyttast. Dagar og år er også blitt brukte til heftige diskusjonar. Ikkje fordi han plent vil, men fordi han kjenner på eit samfunnsansvar. Men, korleis...

Ung jobbrekruttering

Ung jobbrekruttering

Ungdom kan finna sine bedrifter og bedrifter kan finna sine ungdomar. Klar, ferdig, sommarjobb.no Ja, det er nettopp det sommarjobben.no går ut på - at bedrifter og ungdom kan finna kvarandre. For nokon må dekkja opp for tilsette som skal ha sommarferie, og mange...

Her er finalelaga

Her er finalelaga

Skulefinalane i Ryfylkequizen er utført, med spenning, engasjement og tårer. Me står att med 27 motiverte ungdomar, som skal til den store direktesende finalen i mai. Åttandeklassingar i heile Ryfylke har gjort ein iherdig innsats og tileigna seg mykje kunnskap om...

Pin It on Pinterest

Share This