Me ønsker å høyra fra deg.

KONTAKT OSS

Føremål og føresetnader Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6, med kommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Sauda som deltakarar. Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

Astrid Sørum

Admin

Ryfylke IKS

Telefon: 916 75 609
E-post: astrid@ryfylkeiks.no

Kjetil Barkved

Regionutviklar

Ryfylke IKS

Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no

Geir Ims

Dagleg Leiar

Ryfylke IKS

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Føremål

Føremålet med selskapet er å styrkja regionen gjennom større grad av interkommunalt samarbeid med hovudvekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsprosjekt. Selskapet kan driva si verksemd dels i eigen regi og dels fungera som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder. Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Selskapet kan òg inngå samarbeidsavtalar med kommunar, andre selskap og verksemder. Selskapet sitt administrasjonsmål er nynorsk.

Samhandling

Me nyttar appear.in/riks for samhandling på nettet. Bruk denne addressa frå ein Chrome, Firefox eller Opera nettlesar eller last ned appear.in app for mobil/nettbrett.

NYHENDEBREV

Ryfylkealliansen
Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY
Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid


Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333
E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne


Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796
E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no
Ryfylke IKS
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Geir Ims


Dagleg leiar

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Astrid Sørum


Admin

Telefon: 916 75 609
E-post: astrid@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved


Regionutviklar

Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no
Ryfylkefondet
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Torkel Myklebust


Fondstyrar

Telefon: 414 47 800
E-post: torkel.myklebust@ryvet.no

Pin It on Pinterest