Mens me ventar på Pilt-Ola

nov 6, 2022 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Bilete over: Gunvor Fiskå frå Ryfylke bakeri & konditori tok imot Pilt-Ola prisen 2021 frå fylkesordførar Marianne Chesak. Men, kven vinn i år?

Nei, me ser ikkje spøkelse på høglys dag. Ole OIsen Sangesand, eller Pilt-Ola om du vil, levde for 200 år sidan. Men, alt førstkomande onsdag er det klar for ei storhending i Ryfylke: Utdeling av den gjeve Pilt-Ola prisen. Men, kven blir vinnaren?

For sjette året på rad skal Ryfylkealliansen dela ut det som er blitt ein heiderspris i Ryfylke. Ja, Pilt-Ola er blitt så populær, at det i år blei sett opp eit eige spel om denne energiske eventyraren frå Lysefjorden. Ole Olsen Sangesand voks opp på Bakken gard i Lysefjorden. Og nettopp på Bakken gard blei Pilt-Ola spelet vist med to utselde førestillingar i juni. Ryfylkepuls med reporter Tor Øyvind Skeiseid og fotograf Bjørn Inge Mong Ålvik laga denne reportasjen frå spelet.

Kvifor ein pris i Pilt-Ola sitt namn?
Ole Olsen Sangesand (1779-1858) var husmannsson, kom frå Lysefjorden og blei viktig i bygginga av nasjonen Norge etter 1814. Han arbeidde heile livet med eitt mål for auga: Å skaffa folk betre levekår og nok mat. Ideane hans var både nyskapande og dristige, og saman med ein utradisjonell livsstil, skapte Ole Olsen Sangesand seg eit namn som blei kjent over heile landet. Han blei ein av dei store kjendisane i Norge i første halvdel av 1800-talet.

Prisen skal gå til enkeltpersonar som har bidratt til positiv utvikling i og for Ryfylke, som har sett spor etter seg ved å tenkja nytt, ved å våga å ta risiko, som har lukkast og som har ei god forteljing i Pilt-Ola si ånd. Like mykje som tiltak innan næring og økonomisk verdiskaping, kan det leggast vekt på samfunnsmessige og andre, allmenne tiltak.

Ryfylkealliansen, som deler ut prisen, er ei foreining med 175 offentlege og private verksemder som har fokus på verdiskaping, bulyst og identitet i Ryfylke. Dei tidlegare vinnarane er:

2017     Jon Arne Helgøy, skyssbåteigar i Helgøy Skyssbåt

2018     Bjørn Moe, Mo Laksegard på Sand

2019     Magnhild Meltveit Kleppa, politikar og Fylkesmann frå Hjelmeland

2020     Jan Terje Vignes, drivar Lauvsnes Gartneri frå Finnøy

2021     Gunvor Fiskå, driva Ryfylke bakeri & konditori i Strand

2022     ? Svaret får me onsdag 9. november kl. 18.00

Arkiv

Relaterte innlegg

Godt nytt Ryfylkepuls-år!

Godt nytt Ryfylkepuls-år!

Er du klar for å sjå tilbake, og samtidige ha blikket retta framover? Nå byr me på ein herleg Ryfylkepuls Spesial, når me startar det nye året med glimt frå fjorårets sendingar. Det blir store doningar, fredfylte fjordar, tunge løft, solide motbakkar, fruktbar satsing...

Varm julestemning frå Jørpeland

Varm julestemning frå Jørpeland

Jørpeland er jul på så mange måtar. Ikkje minst som juletreby og peparkakeby. Bli med blant små og store og ein ekte juletrenisse, og folk som tørr å snakka i store bokstavar om Ryfylkebyen Jørpeland. Lat deg inspirera av varme og fellesskap frå ei heilt spesiell...

Stolte suldølar

Stolte suldølar

Dei vågar å drøyma stort og likar å satsa stort. I Suldalsosen satsar eit livskraftig idrettslag på å byggja eit nærmiljøanlegg av det heilårlege og store slaget. Ved enden av Suldalsvatnet finn du to daglegvarebutikkar tett i tett, i ei relativt lita bygd. Men,...

Pin It on Pinterest

Share This