Møte om kraftkrevande industri 30 august 2018

 

Fredag 30. august inviterte Rogaland fylkeskommune, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Ryfylke IKS til møte om verdiskapning på den grøne krafta vår. Dei omlag 100 deltakerane fekk høyra korleis ein i fellesskap kan rigga seg for å bli ein leiande region for etablering av næringsverksemd på grøn energi.

Norge og Rogaland har billigast og «grønast» energi, gunstige tomteareal, nærleik til Europa og kommunar/samarbeidspartnerar som vil noko. Status for prosjektet vart presentert og korleis fleire av kommunane og aktørane har jobba i prosjektet i Rogaland. Deltakerane fekk også høyre korleis ein har lukkast i Nord-Sverige, kva positive ringverknadar ein har fått etter datasenteretableringar og kva store datasenteraktørar krev og forventar.

I prosjektet Vilkår for kraftkrevande industri vil arbeidet med tomteutvikling i Rogaland fortsetja. Samstundes som at marknadsaktiviteter nå blir trappa opp, går prosjektet inn i en ny fase der overgang til eit eige profesjonelt produktutvikling/marknadsføringsselskap står for tur.

 

Matz Engman synte effekten datasenterverksemda har hatt i Luleåregionen

Ørjan Daltveit orienterte om arbeidet i Bjerkreim kommune – dei er klare med dei 3 viktige faktorane tomt, fiber og kraft.

Presentasjonane kan lastast ned frå linkane under

Oppdatering og planar for prosjektet “Vilkår for kraftkrevande industri – Ryfylke IKS – Ketil Barkved

Microsoft Randulf Grotle

Green Mountain – Tor Kristian Gyland

Lyse – Eimund Nygård

Matz Engman

Node Pole – Patrick Øhlund

 

 

Previous

Next

Ryfylkealliansen
Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY
Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid


Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333
E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne


Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796
E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no
Ryfylke IKS
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Geir Ims


Dagleg leiar

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Astrid Sørum


Admin

Telefon: 916 75 609
E-post: astrid@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved


Regionutviklar

Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no
Ryfylkefondet
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Torkel Myklebust


Fondstyrar

Telefon: 414 47 800
E-post: torkel.myklebust@ryvet.no

Pin It on Pinterest

Share This