Møte om kraftkrevande industri 30 august 2018

sep 3, 2018 | Ryfylke IKS

 

Fredag 30. august inviterte Rogaland fylkeskommune, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Ryfylke IKS til møte om verdiskapning på den grøne krafta vår. Dei omlag 100 deltakerane fekk høyra korleis ein i fellesskap kan rigga seg for å bli ein leiande region for etablering av næringsverksemd på grøn energi.

Norge og Rogaland har billigast og «grønast» energi, gunstige tomteareal, nærleik til Europa og kommunar/samarbeidspartnerar som vil noko. Status for prosjektet vart presentert og korleis fleire av kommunane og aktørane har jobba i prosjektet i Rogaland. Deltakerane fekk også høyre korleis ein har lukkast i Nord-Sverige, kva positive ringverknadar ein har fått etter datasenteretableringar og kva store datasenteraktørar krev og forventar.

I prosjektet Vilkår for kraftkrevande industri vil arbeidet med tomteutvikling i Rogaland fortsetja. Samstundes som at marknadsaktiviteter nå blir trappa opp, går prosjektet inn i en ny fase der overgang til eit eige profesjonelt produktutvikling/marknadsføringsselskap står for tur.

 

Matz Engman synte effekten datasenterverksemda har hatt i Luleåregionen

Ørjan Daltveit orienterte om arbeidet i Bjerkreim kommune – dei er klare med dei 3 viktige faktorane tomt, fiber og kraft.

Presentasjonane kan lastast ned frå linkane under

Oppdatering og planar for prosjektet «Vilkår for kraftkrevande industri – Ryfylke IKS – Ketil Barkved

Microsoft Randulf Grotle

Green Mountain – Tor Kristian Gyland

Lyse – Eimund Nygård

Matz Engman

Node Pole – Patrick Øhlund

 

 

Arkiv

Relaterte innlegg

– Me vil bli fleire og yngre!

– Me vil bli fleire og yngre!

Ja, det er overskrifta når me inviterer til den årlege storsamlinga Arena Ryfylke onsdag 9. november. Denne gongen på Jelsa i Suldal kommune. Fokus er på nærings- og bustadattraktivitet i Ryfylke, og programmet er både omfattande, variert, spennande og artig. Det er...

Fryktar straummangel for industrien

Fryktar straummangel for industrien

Det kan bli vanskeleg for straumkrevande bedrifter å etablera seg i Ryfylke i framtida. Allereie i dag er kapasiteten kritisk enkelte stader. Regionutviklar i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, meiner det er på høg tid at politikarane vaknar. Les heile saka på...

Pin It on Pinterest

Share This