Kva arbeider folk i Ryfylke med? Kva jobbar blir viktige i framtida. I alle fall å jobba med folk, hav og energi.

Kva arbeider folk i Ryfylke med? Kva jobbar blir viktige i framtida. I alle fall å jobba med folk, hav og energi.

film og info om

Helse

filmen om

Grøn Energi

filmen om

Havbruk

Næring i Ryfylke

Me forvaltar ressursane rundt oss». Havbruk, energi, landbruk, byggjeråstoff, industri, reiseliv, helse og kulturliv er nokre av stikkorda. Me er tett på naturen og tett på ideane. Og me er ein region i stadig utvikling.

Levande side – på denne sida skal me bli kjent med delar av næringslivet, arbeidsplassar og moglegheiter.

Innspel – kva driv du på med? I Ryfylke? Eller kunne du tenkt deg å jobba i Ryfylke? Flytta arbeidsplassen til Ryfylke? Her er moglegheiter. Lat oss få vita om ditt arbeid– ta kontakt!

Foto – me vil gjerne ha bilete frå din arbeidskvardag. Bruk #ryfylkepuls på instagram, vinn t-skjorte i Ryfylkepuls sendinga.

Annonsar frå Ryfylkepuls

Bli kjent med spennande verksemder i Ryfylke. Dei er offensive, og løfter fram og synleggjer Ryfylke og regionen sine kvalitetar. Desse verksemdene har også annonsert i vårt Ryfylkepuls-magasin. Nytt deg gjerne av deira kompetanse!

Ønskjer de å vera synlege i Ryfylkepuls og i våre kanalar? Ta kontakt med tor@ryfylkelivsgnist.no for informasjon og prisar.

Industri

Smelteverk, stålverk, pukkverk, sanduttak og steinknuseri. Råvarer blir nytta, smelta, støypt og produsert i tal tonn som manglar sidestykke.

Jordbruk

Utan bonden, lite liv. Gjennom generasjonar har kua, sauen og grisen, og ikkje minst bonden sjølv sørga, for at du og eg har mat på bordet, og for at landskapet er velstelt. Og bonden satsar framleis! Størst i landet på sau, tomatar og fjørfe, for å nemna noko.

Reiseliv

Ryfylke har turistmagnetane Preikestolen og Kjeragbolten. Men turisme er så mykje meir. Aktørane i reiselivet er mange små bedrifter som står for ei stor verdiskaping. Her finn du overnattinga, opplevingane, lokalmaten og vertsskapet, jordnært og ekte.

Livslang læring

Folk treng utdanning og folk treng jobb. Det er aldri for seint å ta nye steg. Ein solid medspelar i Ryfylke er prosjektet MOR «Motivasjon, opplæring og rettleiing», driven av dei vidaregåande skulane i Ryfylke, Sauda og Strand – sjå meir på moriryfylke.no

Har du innspel til oss?

Pin It on Pinterest