Kva held dei på med desse ryfylkingane?
Og er det plass til meg?

Kva held dei på med desse ryfylkingane?
Og er det plass til meg?

filmen om

Helse

filmen om

Grøn Energi

filmen om

Havbruk

Næring i Ryfylke

Svaret på det siste spørsmålet er JA. Kortsvaret på det første kan gjerne vera: «me forvaltar ressursane rundt oss». Havbruk, energi, landbruk, byggjeråstoff, industri, reiseliv og kulturliv er nokre av stikkorda.

Levande side – på denne sida skal me bli kjent med delar av næringslivet, arbeidsplassar og moglegheiter.

Filmar – me vil etter kvart presentera arbeidsliv og kvardag, gjennom filmar og glimt frå Ryfylke.

Innspel – kva driv du på med? I Ryfylke? Eller kunne du tenkt deg å jobba i Ryfylke? Flytta arbeidsplassen til Ryfylke? Her er moglegheiter. Lat oss få vita om ditt arbeid– ta kontakt!

Foto – me vil gjerne ha bilete frå din arbeidskvardag. Bruk #ryfylkepuls på instagram, vinn t-skjorte i Ryfylkepuls sendinga.

Annonsar frå Ryfylkepuls

Bli kjent med spennande verksemder i Ryfylke. Dei er offensive, og løfter fram og synleggjer Ryfylke og regionen sine kvalitetar. Desse verksemdene har også annonsert i vårt Ryfylkepuls-magasin. Nytt deg gjerne av deira kompetanse!

Ønskjer de å vera synlege i Ryfylkepuls og i våre kanalar? Ta kontakt med tor@ryfylkelivsgnist.no for informasjon og prisar.

Industri

Smelteverk, stålverk, pukkverk, sanduttak og steinknuseri. Råvarer blir nytta, smelta, støypt og produsert i tal tonn som manglar sidestykke.

Jordbruk

Utan bonden, lite liv. Gjennom generasjonar har kua, sauen og grisen, og ikkje minst bonden sjølv sørga, for at du og eg har mat på bordet, og for at landskapet er velstelt. Og bonden satsar framleis! Størst i landet på sau, tomatar og fjørfe, for å nemna noko.

Reiseliv

Ryfylke har turistmagnetane Preikestolen og Kjeragbolten. Men turisme er så mykje meir. Aktørane i reiselivet er mange små bedrifter som står for ei stor verdiskaping. Her finn du overnattinga, opplevingane, lokalmaten og vertsskapet, jordnært og ekte.

Livslang læring

Folk treng utdanning og folk treng jobb. Det er aldri for seint å ta nye steg. Ein solid medspelar i Ryfylke er prosjektet MOR «Motivasjon, opplæring og rettleiing», driven av dei vidaregåande skulane i Ryfylke, Sauda og Strand – sjå meir på moriryfylke.no

Næring i Ryfylke blir støtta av

Ryfylkefondet og Rogaland Fylkeskommune.

Innspel og tilbakemeldingar

Hjelp oss å laga ei spennande nettside om Næring i Ryfylke.

Har du innspel eller idear til Næring i Ryfylke? Ta kontakt med ein gong.

Jan Sverre Grimstad

Prosjektleiing

Send e-post
404 39 012

Tor Øyvind Skeideid

Prosjektleiing

Send e-post
982 06 333

Benjamin Nordhagen

Film/digital satsing

Send e-post
453 93 242

Har du innspel til oss?

Pin It on Pinterest