OM ryfylke

OM ryfylke

Me vil gjerne hjelpa deg til å finna fram i vårt mangfaldige og ekte Ryfylke

Velkommen til Ryfylke og Ryfylke.no

ryfylke.no er ei nettside som skal spegla mangfaldet i regionen. Enten du vil besøkja oss, bur her, kan tenkja deg å flytta hit eller starta næring, så kan du få informasjon eller tips til kor du finn fleire svar. Ansvarleg for nettsida er Ryfylke IKS og Ryfylkealliansen.

Kor er Ryfylke?

Sentrum i Norge, naturleg nok, vil me svara. Hjarta av Rogaland, seier andre. Geografisk kan du seia at Ryfylke er mykje av det som ligg mellom Stavanger/Sandnes og Haugalandet/Haugesund og austover mot Agderfylka og Hordaland. Lengst nord finn du Sauda, lengst sør ligg Forsand, og lengst vest finn du øyriket med Rennesøy og Finnøy. Ryfylke er den største geografiske regionen i Rogaland. Sjå kart litt lenger nede på sida.

Men, kva er Ryfylke?

Dei fleste vil nok svara dei seks kommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Forsand, Strand og Finnøy. Tilnærma halve Rogaland i geografi, og vel seks prosent av folketalet. Nokon tar også med Rennesøy og Kvitsøy, og det er strengt tatt heller ikkje feil. (Frå 1.januar 2020 slår Finnøy og Rennesøy seg saman med Stavanger kommune, og Forsand kommune går saman med Sandnes). Ryfylke har også vore endå større. Ja, på 1200-talet var Ryfylke heile Rogaland, i alle fall i namnet. For Rogaland blei kalla Rygjafylket, som er det opphavlege namnet på Ryfylke. 

Finn fram i Ryfylke

Fjorden bind oss i saman. Sjøen har vore hovudåra for samferdsel. Nå er bruer, tunnelar, ja til og med undersjøiske tunnelar, vel så viktige, i kompaniskap med båtane. 30. desember 2019 opna Ryfastsambandet, frå Stavanger til Strand, det siste tilskotet av undersjøiske tunnelar. Innferdselsårene til Ryfylke er både frå Sirdal, Sandnes, Stavanger, Bokn, Vindafjord og Røldal.

Leit gjerne fram på kartet, eller finn kollektivtilbodet her:

Klikk på kartet for større kart

Om ryfylkingen

Smålåten og skapande, seier nokon. Stolt og audmjuk, seier andre. Ein frå Ryfylke har ofte ord på seg for å vera solid, skikkeleg og ekte. Vel, du får finna sjølv ut kva du meiner. Og me vil gjerne ha deg med på laget som ryfylking. Me har plass!

Bu og Lev i Ryfylke

Les meir om kva du kan forventa deg i Ryfylke, og kvifor du bør finna deg til rette her!

Besøk Ryfylke

Det fins mykje fint å sjå i Ryfylke, og ikkje minst mykje å gjera i heile regionen. Les meir her!

Glimt av Ryfylke

Lyst til å høyra meir om kvardagslivet i Ryfylket? Mange spennande historier i Glimt av Ryfylke!

Pin It on Pinterest