OM ryfylke

OM ryfylke

Me vil gjerne hjelpa deg til å finna fram i vårt mangfaldige og ekte Ryfylke

Velkommen til Ryfylke og Ryfylke.no

ryfylke.no er ei nettside som skal spegla mangfaldet i regionen. Enten du vil besøkja oss, bur her, kan tenkja deg å flytta hit eller starta næring, så kan du få informasjon eller tips til kor du finn fleire svar. Ansvarleg for nettsida er Ryfylke IKS og Ryfylkealliansen.

Kor er Ryfylke?

Sentrum i Norge, naturleg nok, vil me svara. Hjarta av Rogaland, seier andre. Geografisk kan du seia at Ryfylke er mykje av det som ligg mellom Stavanger/Sandnes og Haugalandet/Haugesund og austover mot Agderfylka og Hordaland. Ryfylke er den største geografiske regionen i Rogaland. Sjå her på kartet.

Men, kva er Ryfylke?

Dei fleste vil nok svara dei seks kommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Forsand, Strand og Finnøy. Tilnærma halve Rogaland i geografi, og vel seks prosent av folketalet. Nokon tar også med Rennesøy og Kvitsøy, og det er strengt tatt heller ikkje feil. Ryfylke har også vore endå større. Ja, på 1200-talet var Ryfylke heile Rogaland, i alle fall i namnet. For Rogaland blei kalla Rygjafylket, som er det opphavlege namnet på Ryfylke.

Finn fram i Ryfylke

Fjorden bind oss i saman. Alle kommunane i Ryfylke har minst ein fjord inn til seg. Sjøen har vore hovudåra for samferdsel. Nå er bruer, tunnelar, ja til og med undersjøiske tunnelar, vel så viktige, i kompaniskap med båtane. Innferdselsårene til Ryfylke er både frå Sirdal, Sandnes, Stavanger, Bokn, Vindafjord, Røldal og you name it…

Leit gjerne fram på kartet, eller finn kollektivtilbodet her:

Klikk på kartet for større kart

Om Ryfylkingen

Smålåten og skapande, seier nokon. Stolt og audmjuk, seier andre. Ein frå Ryfylke har ofte ord på seg å vera solid, skikkeleg og ekte. Vel, du får finna sjølv ut kva du meiner. Og me vil gjerne ha deg med på laget som ryfylking. Me har plass!

Bu og Lev i Ryfylke

Les meir om kva du kan forventa deg i Ryfylke, og kvifor du bør finna deg til rette her!

Besøk Ryfylke

Det fins mykje fint å sjå i Ryfylke, og ikkje minst mykje å gjera i alle kommunar. Les meir her!

Glimt av Ryfylke

Lyst til å høyra meir om kvardagslivet i Ryfylket? Mange spennande historier i Glimt av Ryfylke!
Ryfylkealliansen
Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY
Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid


Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333
E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne


Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796
E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no
Ryfylke IKS
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Geir Ims


Dagleg leiar

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Astrid Sørum


Admin

Telefon: 916 75 609
E-post: astrid@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved


Regionutviklar

Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no
Ryfylkefondet
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Torkel Myklebust


Fondstyrar

Telefon: 414 47 800
E-post: torkel.myklebust@ryvet.no

Pin It on Pinterest