Kjenner du pulsen? Kjenner du Ryfylke? Her er tempo, her er stilla. Uansett: me pustar med magen, og fyk ikkje av.

På desse sidene kan du bli meir kjent med moglegheiter, næringsliv og kvardagsliv i Ryfylke.

Kjenner du pulsen? Kjenner du Ryfylke? Her er tempo, her er stilla. Uansett: me pustar med magen, og fyk ikkje av.

På desse sidene kan du bli meir kjent med moglegheiter, næringsliv og kvardagsliv i Ryfylke.

Ryfylkepuls er ein del av eit prosjekt, som fokuserer på moglegheiter og næringsliv i Ryfylke. Prosjektet er støtta av Rogaland fylkeskommune og Ryfylkefondet. Målet er å synleggjera Ryfylke ut over regionen og skapa stoltheit internt.

Me tar pulsen på

Ryfylke

næring i

ryfylke

Har du innspel til oss?

Pin It on Pinterest