Ryfylke er pulserande. Ryfylke er tufta på naturressursar, skaparånd, stor arbeidskapasitet, samt eit kreativt og jordnært folkeslag.

Ryfylkepuls tar pulsen på nettopp Ryfylke. Ungdom og næring, gleder og utfordringar, bygdeliv og stoltheit.

Ryfylke er pulserande. Ryfylke er tufta på naturressursar, skaparånd, stor arbeidskapasitet, samt eit kreativt og jordnært folkeslag.

Ryfylkepuls tar pulsen på nettopp Ryfylke. Ungdom og næring, gleder og utfordringar, bygdeliv og stoltheit.

Ryfylkepuls er både TV-sending, korte pulsslag på ulike flater og eit felles løft for Ryfylke. Me vil synleggjera moglegheiter og næringsliv i Ryfylke. For å skapa både innhald, sendingar og trøkk, samarbeider me godt med Sparebanken Vest, Eramet Norway SaudaWestcontrol, Statkraft, Norsk Spennbetong AS, Ryfylkefondet og dei vidergåande skulane Strand vgs og Sauda vgs. Me vil gjerne ha fleire partnarar med på laget!

Me tar pulsen på

Ryfylke

næring i

ryfylke

Sponsorfilmar:

Du finn oss på:

Instagram

Facebook

Tiktok

Youtube

Linkedin

Har du innspel til oss?

Pin It on Pinterest