Ryfylkequiz 2022

Sand ungdomsskule vann ein nervepirrande finale i Ryfylkequizen 2022. Det måtte ekstraomgangar til før vinnaren var klar. Den innhaldsrike og spennande finalen kan du sjå om igjen her.

Live – sendinga er mogleg ved hjelp av alle Ryfylkekommunane samt Hjelmeland Sparebank.

Strand kommune

Hjelmeland kommune

Stavanger kommune

Sandnes kommune

Sauda kommune

Suldal kommune

FINALEN I RYFYLKEQUIZ 2022

INTERVJU MED VINNARANE FRÅ SAND

Kvar vår dei siste åra har Ryfylkealliansen reist rundt til dei ulike ungdomsskulane i Ryfylke med mål om å læra 8. klassingane om Ryfylke. Om historia til Ryfylkeregionen, geografi, kultur, politikk, identitet og så vidare. Og så har me testa ungdommane ved hjelp av quiz etterpå. Først på kvar skule, og så i ein stor ryfylkefinale der kvar skule er representert med eit lag på tre elevar.
Og jammen kan dei mykje, 8. klassingane!

Hjelmeland Sparebank er med på laget, og deler ut pengepremiar til dei tre beste laga. I vår er det sjuande året at ryfylkequizen blir arrangert. Covid-19 tvinga fjorårets skulefinale på direktesending. Direktesendinga vart verkeleg ein suksess – ein suksess me fortset med til våren! 

KVA MÅ EIN KUNNA?

For at 8.klassingane skal kunne forberede seg godt til Ryfylkequizen, får dei utdelt eit pensum med fakta om Ryfylke. Det skyhøge nivået ungdommane har vist på Ryfylkequizen dei siste åra gjer at årets pensum er større og vanskelegare en nokon gong!

Vil du sjå kva våre dyktige 8.klassingar må kunne i år? Eller vil du berre lære meir om Ryfylke? Her er pensum til Ryfylkequiz 2022.

 

 

Finalesendinga i 2022 er mogleg ved hjelp av:

Sauda kommune

Suldal kommune

Hjelmeland kommune

Strand kommune

Sandnes kommune

Stavanger kommune

Me diggar Ryfylkequizen og Ryfylkeungdomen

Me bryr oss om framtida. Derfor bryr me oss om ungdomen i Ryfylke. Sjølvsagt er me i Hjelmeland Sparebank med når Ryfylkealliansen byr opp til Ryfylkequiz. Det er ei stor ære å vera medspelar når Ryfylke sine 8. klassingar konkurrerer om kven som veit mest om regionen dei bur i. Banken har vore med sidan starten av Ryfylkequizen i 2016. Me har late oss imponera av alt ungdomen kan og engasjerer seg i når det gjeld Ryfylke. Så er det stas for oss som bank å få gje ungdomane litt startkapital til det vaksne livet, ettersom me gjev pengepremiar til dei tre beste laga i quizfinalen. Det største ønsket vårt, er uansett at dei som nå veks opp ser ei framtid i Ryfylke. Det er sunt å koma seg ut, få seg utdanning og erfaring. Men, me vonar dagens ungdom ser moglegheitene i å koma tilbake til Ryfylke. Neste gong me møter desse quizfinalistane, spør dei kanskje om lån for å etablera seg i Ryfylke? Då vil me i Hjelmeland Sparebank satsa på dykk igjen! Lukke til med årets Ryfylkequiz. Me følgjer med og er tett på.

Susanna Poulsen
Banksjef Hjelmeland Sparebank

Me gratulerer årets vinnarar av Ryfylkequizen!

Me gratulerer årets vinnarar av Ryfylkequizen!

Etter ein intens finale, var det Stay Keeg frå Sand som til slutt stakk av med sigeren. Då vinnaren skulle avgjerast ende både Sand og Tryggheim Strand med 51 poeng, av 57 moglege. Det var difor, for fyrste gong i Ryfylkequizhistorien, nødvendig med bonusoppgåver for...

Ryfylkeungdomen skjerpar sansane

Ryfylkeungdomen skjerpar sansane

Nå skal det igjen kjempast om kva 14-åringar i Ryfylke som veit mest om nettopp Ryfylke. Ein populær kappestrid om rette svar, pengar, heider og ære. I siste del av februar fekk alle 8. klassane i Ryfylke besøk av quizmaster Tor Øyvind Skeiseid. I ein skuletime fekk...

Pin It on Pinterest