Skule på akva-offensiven

Dei satsar friskt på Strand vidaregåande skule på Tau. Det merkast ikkje minst på den blå satsinga. Nyleg arrangerte skulen ein storstilt akvakonferanse, der ungdom var den viktigaste målgruppa.

– Både elevar og lærarar er heldige som har slike undervisningslokale, slår Camilla Skappel Vidnes fast. Ho er avdelingsleiar på naturbruk, ei linje som inn til for eit par år sidan ikkje eksisterte på Tau. Nå er det rekordsøknad, ein ny, flott akvahall og stor merksemd rundt skulen si satsing på havbruk.
– Då var det heilt naturleg å invitera til Akvaro, vår eigen havbrukskonferanse, fortel Vidnes fast. 7. februar var 250 personar samla på skulen for å høyra meir om både moglegheiter, utfordringar og forsking innan oppdrettsbransjen. Her var elevar frå skulen, lærlingar, røktarar på oppdrettsanlegg, leiarar, akademikarar, forskarar og andre interessentar samla på eit breitt. – Skikkeleg artig, meinte elevane sjølve, som fekk vera midtpunkt når føredragshaldarar fortalde om alt frå bærekraft, lakselus, kveite, tareoppdrett og økonomi. For å nemna noko.

Frå Finnøy til Strand
Det har gått fort i svingane vil nokon seia. For inn til eit par år sidan var akvakultur og fiske- og fangsutdanninga samla på Rygjabø vgs på Finnøy. Skulen, som også hadde tilbode matfag, fekk færre og færre elevar. Rygjabø blei etter kvart lagt inn under Strand vgs, før fylkespolitikarane vedtok å flytta all undervisning til Tau og leggja ned på Finnøy. – Det har vist seg å vera smart, når ein ser kva skulen har fått til med både søkjartal og kvalitet på undervisninga, vedkjenner finnøyordførar Henrik Halleland.
– Ja, nå er det rift om elevplass

ane og stor etterspurnad. Nå har me over 70 elevar som går på VG1 Naturbruk og VG2 Akva, samt Fiske og Fangst. Det er ei mangedobling på nokre få år, smiler Camilla Skappel Vidnes.

Akvaro – ka for någe?
– Rogaland har ingen havbrukskonferanse. Så då greip me sjansen. Og Akvaro står sjølvsagt for Akva Rogaland, fortel ein av initiativtakarane, lærar Yngvar Svendsen. Resultatet av ideen såg ein altså torsdag 7. februar, med ein full gymsal med folk i alle aldrar. Der andre konferansar er typisk «for vaksne», klarte Akvaro å ha fokus på kva ventar ungdom som vil satsa innan havbruk. For det er ingen tvil om at den blå satsinga berre så vidt har starta i Norge. Folk må ha mat, og sunn mat. Samtidig har oppdrettsbransjen store utfordringar vedgåande sjukdom på fisk, lakselus og miljøperspektivet. Ein seriøs og innovativ bransje, presenterte verkeleg siste nytt på konferansen. Frå å vera ein bransje som har hatt cowboystempel på seg tidlegare, og der pengar og raske løysingar har vore fokus, er nå bærekraft det viktigaste. Visste du forresten at eit av dei største landbaserte oppdrettsanlegga for postmolt på land ligg i Tytlandsvik i Hjelmeland? Eller at miljøstiftinga Bellona har gått saman med oppdrettsgiganten Lerøy om det såkalla Ocean Forest? Kva det er? Jo, oppdrett av laks, tang, tare og blåskjell i same område, som heng miljømessig saman som hand i hanske. Vel, dei som var på Akvaro veit i alle fall det.

Previous

Next

Ryfylkealliansen

Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY

Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid

Prosjektleiar

Telefon: 982 06 333
E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne

Prosjektmedarbeidar

Telefon: 907 73 796
E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no

Ryfylke IKS

Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Kontaktpersonar

Øyvind Ravnaas Lundbakk

Dagleg Leiar

Telefon: 990 09 965
E-post: oyvind@ryfylkeiks.no

Geir Ims

Regionutviklar

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved (i permisjon)

Regionutviklar

Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no

Ryfylkefondet

Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Kontaktpersonar

Geir Ims

Fondstyrar

Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no 

Pin It on Pinterest

Share This