Verdige kandidatar til Ryfylke-pris

okt 25, 2022 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Bilete over: Det var Helgøy Skyssbåt som vann prisen i 2021. Men, kven vinn Merkevareprisen Ryfylke 2022? På biletet ser du administrasjonsleiar Ståle Halsne i Helgøy Skyssbåt smila godt etter fjorårstildelinga.

Blir det mat, museum eller juletre som blir vinnaren når Ryfylkealliansen skal kåra Merkevareprisen Ryfylke 2022? Bli kjent med tre stolte ambassadørar, som knivar venskapleg om den gjeve heiderstittelen.

Sidan 2008 er Merkevareprisen Ryfylke delt ut til ein medlem i Ryfylkealliansen som «gjennom sitt engasjement, godt omdømme og god merkevarebygging har sett Ryfylke på kartet på ein god måte». Vinnaren skal også visa til at han bruker ryfylkelogoen bevisst i si marknadsføring.

Dei tre kandidatane som er med i finalerunden om årets pris er:

  1. Ryfylkemuseet, kulturhistorisk museum i Ryfylke
  2. Norsk Juletreservice, produsenteigd selskap for sal av juletre
  3. Kulp Bistro & Catering, matformidlar med lokal forankring

Her kan du bli litt kjend med dei dyktige verksemdene som er årets kandidatar:

Ryfylkemuseet har tilbode kunnskap og opplevingar i over 40 år. Sidan etableringa i 1981, har både lokasjonar, utstillingar og andre opplevingar blitt av eit solid omfang i heile Ryfylke, frå øyperler til fjellandskap, frå bygd til by.
Ryfylkemuseet tar mål av seg å bidra til positiv samfunnsutvikling i heile regionen, og det er ingen tvil om at gjengen ved Ryfylkemuseet er stolt av å vera medlem i Ryfylkealliansen.
– Ryfylkelogoen er eit fint verkemiddel for å visa at Ryfylkemuseet er ein del av og kan representera Ryfylke, ute så vel som heime, seier Marie Bønløkke Missuno, som er førstekonservator ved Ryfylkemuseet.
Ryfylkemuseet nyttar ryfylkelogoen mellom anna i ulike publikasjonar, i digital marknadsføring og på nokre av anlegga til museet. Ikkje minst gjeld det ved museumsbutikken på Nesjasjøhuset på Sand.
Ryfylkemuseet har vore med på heile reisa sidan tanken om eit samla symbol for Ryfylke blei nemnd i 2006. Ryfylkelogoen blei lansert og Ryfylkealliansen etablert same dag, 22. januar i 2008. Ryfylkemuseet var sjølvsagt då ein av dei første medlemene.

Les meir om Ryfylkemuseet her: Ryfylkemuseet, kulturhistorisk museum i Ryfylke

Norsk Juletreservice er eit selskap som er eigd av juletreprodusentar. Norsk Juletreservice blei etablert i 1998 og har hovudkontor på Hjelmeland i Ryfylke. Selskapet sel juletre over heile Norge og til andre land i Europa. Dei fleste av produsentane held til på Sørvestlandet. Ryfylke er blitt den største juletreregionen i Norge, og dei aller fleste av produsentane i Norsk Juletreservice bur i Ryfylke, og geografisk er desse spreidde i heile regionen.
– Ryfylke har truverd og godt omdømme. Kanskje litt traust, men me er stolte, noko som er viktig. Me har vilje til å våga og satsa, og kanskje til å tenkja annleis. Derfor er det viktig for Norsk Juletreservice å bruka ryfylkelogoen og visa at me kjem frå Ryfylke, understrekar Peter Sigmundstad, som er ein av mange produsentar i juletreflokken.
I år kan Norsk Juletreproduksjon skilta med å ha ryfylkelogoen festa på merket som følgjer 20 000 juletre. Dessutan ser du logoen på ein stor rekrutteringsbrosjyre, som mellom anna skal brukast i høve den store landbruksmessa Agrovisjon.

Les meir om Norsk Juletreservice her: Forside | Norsk Juletre Service AS

Kulp blei etablert for 13 år sidan, då med utgangspunktet i Kulturhuset i Suldal på Sand. Drivar og kokk Terje Bjørndal såg raskt at han måtte utvida både lokala, matkonseptet og tal matfaglege medarbeidarar. I dag held Kulp til i næringsparken på Garaneset på Sand, i tillegg til å vera konstant på hjul. Folk i Ryfylke vil ha mat, og lokalmaten frå gjengen på Kulp er ettertrakta, enten det er catering eller kafé vil treng.
– Ryfylke er eit varemerke som me er stolte av å visa fram, både til turistar som er innom, men også til folk i regionen. Det er kjekt å jobba i Ryfylke, men samtidig vanskeleg å få tak i nok folk til jobbane våre. Då er det så viktig å spela på lag med andre i Ryfylke. Det å vera med i Ryfylkealliansen skapar samhald og ein blir synleggjort sterkare, meiner eigar Terje Bjørndal.
Kulp bruker ryfylkelogoen på både firmabil, flagg, klede, TV-skjermar i bistroen og på ulike digitale flater.
– Dessutan er me i gang med eit stort profileringsopplegg, som me ikkje kan røpa for mykje om nå. Men, der blir ryfylkelogoen svært tydeleg, smiler Terje Bjørndal.

Sjå meir om Kulp her: Kulp AS – Kulp Bistro & Catering

Merkevareprisen Ryfylke blir delt ut under arrangementet Arena Ryfylke onsdag 9. november. Det er styret i Ryfylkealliansen som er jury for prisutdelinga.

Tidlegare vinnarar er:

2008     Spa-hotell Velvære

2009     Suldal Billag

2010     Tomatfestivalen

2011     ikkje utdeling

2012     Ryfylkekokken

2013    Suldal kommune

2014     ASAP Personal

2015     Hjelmeland Sparebank

2016     Ryfylke Mat

2017     Møgedal Mekaniske Verkstad

2018     Grønvik Gard

2019     Ryfylke Fjordhotel

2020     Ryfylke Bakeri og Konditori

2021     Helgøy Skyssbåt

Arkiv

Relaterte innlegg

Ungdom i Ryfylke får gratis ungdomskort frå 1.april

Ungdom i Ryfylke får gratis ungdomskort frå 1.april

Ryfylkepuls har tatt pulsen blant Ryfylkeungdomen – kva synes dei om ordninga med gratis ungdomskort som snart skal tre i kraft? Vil det gjera at dei reiser meir? Er dette eit godt lokkemiddel for å få ungdom til å bu og studera i Ryfylke? Ein av dei me tok ein prat...

Søknadsfristen nærmar seg!

Søknadsfristen nærmar seg!

1.mars er fristen for å søkja om plass ved dei vidaregåande skulane, og i Ryfylke har me to av desse.  Strand vgs er ein skule som ligg sentralt på Tau i Strand kommune. Med visjonen "Det beste i den enkelte" er tilsette ved Strand vgs opptatt av og bevisste på å sjå...

Spring for livet

Spring for livet

Ho er alltid på farten. Tidleg og seint. Søvn er det lite av. Men, kilometrane er mange. Over 8 000 kilometer på eit år. Bli kjent med Therese Nordbø, ein energibunt av det sjeldne som spring verda rundt for at andre kan få det litt betre.   Gjer deg klar for...

Pin It on Pinterest

Share This