Velkommen til Ryfylke

Dette er nettsida for deg som søkjer informasjon om kva du kan finna på i Ryfylke, korleis det er å bu, jobba og leva her.

Tidlegare var ryfylke.no vertskap for tre ulike aktørar. No har kvar av desse aktørane fått sine eigne dedikerte nettsider.
Ryfylke IKS jobbar for å skape fleire arbeidsplassar, møta kompetansebehov og drive næringsutvikling i regionen, slik at Ryfylke blir ein attraktiv region der folk ønsker å bu og arbeide.
Meir om Ryfylke IKS
Ryfylkealliansen er eit fellesskap med om lag 175 medlemer som står saman for å løfta fram Ryfylke. Visjonen er klar: “Ryfylke - Her vil eg leva. Her vil eg bu.”
Meir om Ryfylkealliansen
Fleire gonger i året delar Ryfylkefondet ut midlar som skal gå til utviklingstiltak for å sikra og auka busetting og trivsel i Ryfylke.
Meir om Ryfylkefondet

Sommarjobb i Ryfylke

Kunne du tenkt deg arbeidserfaring og spennande utfordringar frå Ryfylke? Då kan du melde di interesse for sommarjobb eller registrere profilen din slik at den blir synleg for arbeidsgiverar i Ryfylke.
TV-sending og korte innslag som tar pulsen på Ryfylke og har som mål å synleggjera moglegheiter og næringsliv i Ryfylke. Fokus er på bulyst og livsglede, ungdomar og næringsliv.
Meir om Ryfylkepuls

RYFYLKEQUIZ

Kva ungdomar veit mest om Ryfylke? Kvart år reiser Ryfylkealliansen rundt til åttande klassingane i Ryfylke.
Meir om Ryfylkequiz

Utdanning i Ryfylke

I Ryfylke kan du ta høgare utdanning der du bur! I samarbeid med arbeidsliv, universitet, høgskule og fagskule er det skreddersydd fleksible modulbaserte deltidsstudium som kan kombinerast med arbeid og familie.
Meir om utdanningstilbod

Aktuelt frå Ryfylke

Ledige studieplassar på grønt mangesysleri og entreprenørskap

Fra Ryfylke IKS
Frå og med fredag 31. mai klokka 09.00 er det mogleg å søkja om studieplass på grønt mangesyleri og entrepenørskap via Samordna opptak. The post Ledige studieplassar på grønt mangesysleri og entreprenørskap appeared first on RIKS – Ryfylke IKS.
Les meir

Kva må til for å få ryfylkeungdom heim igjen etter studietida?

Fra Ryfylkealliansen
Dei trivest særs godt i Bergen by, desse ryfylkeungdomane me møtte då me var og sjekka pulsen i Bergen tidlegare i mai. Dei har alle valt å reisa vekk frå Ryfylke for å studera, men vil dei koma heim igjen og busetta seg her etterpå? Trond Sandvik frå Sparebanken Vest fortel at er det noko…
Les meir

Ryfylke

Ryfylke ligg vakkert til vest i Noreg, nordaust for Stavanger. Med spektakulære fjordar og majestetiske fjell, er Ryfylke eit landemerke i den norske naturen. Den nordlege delen med kommunane Sauda og Suldal blir kalla Indre Ryfylke, medan dei austlege delane i fjellandskapet over Strand og Hjelmeland blir kalla Ryfylkeheiene. Ryfylke har eit pulserande samfunn med eit variert næringsliv og spennande karrieremoglegheiter.